Wednesday, August 20, 2008

We zijn een beetje achter met de weblog. Behind on our blogging

De laatste vier weken zijn we een beetje achter geraakt met bloggen maar ik ben van plan dat nu goed te maken. Om het een beetje chronologisch te houden: Sander schreef een paar dagen geleden wel het vorige blog stukje maar daarvoor was er eigenlijk ook wel van alles te vermelden. En zo kom je ook te weten hoe we het missing-tent probleem opgelost hebben op ons laatste kampeerweekend.

Bezoek van Mees, Marijk en Sandra in het heritage day weekend
We hadden het eerste weekend van augustus Mees, Marijke en Sandra op bezoek. Ze kwamen op vrijdagavond aan in Calgary en we hebben hen Calgary zo goed mogelijk laten zien. Het was enorm gezellig. We hebben vrijdag en zaterdagavond samen gegeten in respectievelijk Joey Tomatoes in Eau Claire en de Ranchmans, een country c.q. cowboy tent. Jammergenoeg kregen we Sandra niet zover om op de electronische stier haar kunsten te vertonen, een knol of een stier, het is toch allemaal bijna hetzelfde, niet waar? Zondag hebben ze het plaatselijke openbaar vervoer gebruikt en per bus bij ons komen ontbijten, waarna we ze naar de fietsenverhuur gebracht hebben en de rest van de zaterdag per fiets met zijn vijven Calgary verkend hebben. Nog een fijne onweersbui laat in de middag, maar echte Hollanders zijn wat regen gewend. Na een snel bezoek aan de olympic oval waar Yvonne van Gennip haar 5 medailles gehaald heeft de fietsen terug ingeleverd en terug naar huis. De dag besloten met een BBQ bij ons thuis en ze daarna weer terug op de bus gezet (teveel wijn om ze binnen de regels van de wet terug naar het hotel in het centrum te rijden).




Weekendje relaxen (9-11 aug)
Af en toe moet je ook gewoon even thuis relaxen in het weekend, anders wordt er nooit schoon gemaakt, boodschappen gedaan of het onkruid in de tuin gewied (dat land scaping door onze landlord beperkt zich tot het maaien van het gras, het onkruid stond echt een meter hoog voor en achter het huis!). Na alle klusjes is er dan gelukkig nog een zondag over waarin we een middagje gewandeld hebben in Kananaskis Country, de Fullerton loop in de Elbow Valley. Wat een prachtige uitzichten, onde andere op Moose Mountain. Natuurlijk is er door de week weer gewoon gewerkt, niets bijzonders te melden op dit vlak momenteel. Ik ben wat proeven aan het herhalen en afronden geweest, zo kan ik alles netjes achterlaten als ik 20 augustus stop met werken.

Kampeer weekend 16/17 augustus??
Het weerbericht was supergoed voor afgelopen weekend ("cooking" volgens onze loopvriend Dave) en zaterdagochtend op de snelweg naar Banff vonden we het echt een stuk drukker dan normaal. Er hadden blijkbaar veel mensen het plan opgevat om verkoeling te zoeken in de bergen. Thuis hadden we besloten om richting Radium Hot Springs te rijden, een nieuwe plek voor ons, en dan daar maar te zien waar we zouden gaan kmaperen. Ik had wat spullen klaargemaakt voor de BBQ voor zaterdagavond en lekker koele dranken ingeladen (biertje, wit wijntje, laat mij mqaar schuiven!). Sander heeft de auto ingeladen, we moesten nog terug omdat ik de marsmellows vergeten was (maar anders heeft het kampvuur geen zin!). Het komt mooi uit dat we al vrij snel na Banff highway 1 afgaan richting Radium, het wordt gelijk een stuk rustiger. We zijn ondertussen ruim 2 uur van huis, lunchen onderweg en vertrekken weer om toeristisch de paint pots te gaan bekijken. Daar is oker gewonnen vroeger en ijzerhoudend water komt uit de grond naar boven. Op weg daar naar toe vraagt Sander zich af of hij eigenlijk de tent wel ingeladen heeft, zat 'ie ook in die zwarte boxen. Nee Sander, de tent past niet in die boxen, dus die lag naast de boxen in het rek. Oeps! Je weet: als je je al afvraagt of je iets bij hebt is het meestal mis! Sander checkt de achterbak, de tent mist inderdaad. Nou ja, in het allerergste geval maken we er een lange dag van en rijden vanavond laat terug naar huis met diner in Banff of Canmore. We zijn natuurlijk niet voor 1 gat te vangen en als we in Radium aankomen om 4 uur nemen we gelijk de eerste beste motel kamer. Blijkt een goede beslissing, een paar uur later zien we allemaal 'no vacancy' bordjes branden, ook de camping is 's avonds helemaal vol. Inderdaad een druk weekend!! We BBQ-en in het stadspark tussen de schommels en het softbal veld. Het enige nadeel is dat we de wijn vanuit de auto stiekem moeten inschenken en de appelsap fles prominent op de picknick tafel staat. Alcohol drinken in een park is natuurlijk eigenlijk verboden!
Zondag zijn we via een omweg terug gereden, langs Golden. Op de terugweg Johnston canyon gelopen, canyons zijn immers altijd wat minder warm op echte hete zomerse dagen vanwege alle schaduw in de smalle canyon. We hebben foto's gemaakt voor de pa's en ma's, in mei hebben we het immers niet gered om met hen naar het einde van de canyon te lopen omdat het er te glad en link werd voor hen vanwege al het ijs op het pad. Toen wisten we niet hoever het nog was naar de lower falls, maar we waren er toch erg dicht bij gekomen in mei, bleek nu. Als troost nog een fot van de falls met de aangroeiende kalksteen rotswand.







Laatste werkdag, op naar Nederland
Vandaag, 20 aug, was mijn laatste werkdag en komende vrijdagavond vertrekken we voor een weekje naar Nederland. Die week was al eind juni gepland, achteraf had ik dus best twee weken kunnen komen. Maar goed, eind juni wist ik nog niet dat ik werkeloos zou gaan zijn. Altijd leuk om even terug in Nederland te zijn.
Ik heb vandaag netjes al mijn troep op het werk opgeruimd, de mappen met data en CD's met resultaten overgedragen, mezelf uit lunchen genomen voor overheerlijke sandwich en salade en afscheid genomen van de collega's. Over veertien dagen loop ik er wel weer rond om te kijken naar banen op allerlei advertentie borden. Ik heb besloten dat ik echt geen 5 dagen wil werken per week, misschien wordt het wel vrijwilligerswerk ergens als ik niets part-time op de universiteit kan vinden.

Tot snel, Liesbeth.


Last four weeks I did not write anything on this blog although there was lots to tell you about. I will make this up to you and catch up now. To keep a chronological order: Sander wrote the last piece on our blog a couple of days ago, almost everything I will tell here is from before his last blog (so you will know how we dissolved our missing-tent problem on our camping trip from last weekend).

Visit from Mees, Marijk and Sandra on heritage day weekend
The first weekend in august Mees, Marijke and Sandra from the Netherlands visited us. Sandra and Marijke are former collaegues of Liesbeth, Mees is Marijkes husband. They arrived friday evening by plane and we tried to show Calgary to them as best as possible. We had a very good time, a great visit! Friday and saturday evening we had dinner together at Joey Tomatoes in Eau Claire and the Ranchmans, respectively. The Ranchman with country and cowboy atmosphere is a great place to take visitors, it shows them a little bit of Stampede spirit outside July. Unfortunately we could not persuade Sandra to ride the electronic bull, we told her riding a horse and a bull are very similar but she would not listen! Sunday morning they experienced Calgary public transportation and visited our house for breakfast. AFter breakfast we dropped them off at a bike rental place and we spent the afternoon biking together all around Calgary. Even rain, hail, thunder and lightning could not stop these dutchies, of course we are used to these conditions (the rain mostly). They also climbed up hospital hill to see the olympic oval, a place where a dutch girl, Yvonne van Gennip, won 5 ice speed skating gold medals! Back home we BBQ-ed together and then they took the bus back to their downtown hotel (too much wine to drive them home within the law, sorry).




Weekend to relax (9-11 aug)
Once in a while it is just necessary to relax at home during the weekend. A good opportunity to do all the chores around the house. Grocery shopping, cleaning, removing the weeds in the garden (our landlords land scaping only consists of mowing the law, the weeds in our front and backyard were really 1 meter high).
After all that work we have time for a hike on sunday afternoon in Kananaskis Country, de Fullerton loop in the Elbow Valley. Beautiful views, we can see Moose Mountain too. Of course we had our normal work during the week but there is nothing to tell about all that right now, nothing special is going on. I repeated some experiments and I am organizing my data and binders to be able to hand over my results to my coworkers when I will stop working on august 20th.

Camping weekend august 16/17??
The weather forecast for the past weekend was fabulous ("cooking" according to our running buddy Dave) and saturday morning driving to the mountains the highway was a lot busier than usual, we thought. It seemed we were not the only ones wanting to take advantage of this nice weekend. We had decided to drive into the direction of Radium Hot Springs, an area we had not seen yet. We had not decided were to camp yet, just see were our car would bring us. I had prepared some food for a BBQ on saturday evening, and of course I put some beer and wine in our cooler. Meanwhile, Sander had loaded the car, and we left somewhere in the morning. After leaving we even drove back one block because I had forgotten to pack the marsmellows (nu use having a firepit without marsmellows!). It is good we chose to go to Radium, after leaving highway 1 the road is a lot more quit. After driving for 2 hours we have lunch somewhere along highway 93 and plan to be real tourists and visit the paint pots, a place used for ocer mining in the old days where iron-containing water is still flowing from natural wells. On our drive over to the paint pots Sander starts asking himself whether he packed our tent, was the tent packed in one of our black camping boxes?? No Sander, the tent is too big to fit in these boxes, so it was stored in the rack beside the camping boxes. Oeps! Sander checks the trunk, and indeed, the tent is missing. Well, worst case scenario is to make it a real long day with the drive back in the evening and dinner is Banff or Canmore. But this is not necessary, after arriving in Radium we go for the first available motel room, somewhere around 4 pm. Turned out to be an excellent decision, a couple of hours later we see 'No Vancancy' signs everywhere. A busy weekend indeed. We BBQn in the village park in between the swings and a softbal field. The oonly disadvantage is that we put the apple juice bottle very prominent on our picknick table and head to our car to fill up on white wine (really a similar colour, nobody will notice). We are clearly still not used to the fact that alcohol in public parks is not allowed.
Sunday we drove back, d-touring a bit via Golden. We hiked up Johnston canyon in the afternoon, canyons are regularly less hot because of all the shade in the small canyon. And sunday was a hot day, over 30 decrees celsius! We took pictures from the lower and upper falls for our parents, since last may during their visit we had to return just before the lower falls because of too much ice on the pathway. We liked the 'growing' limestone rock wall at the upper falls.

Last day at work, nearly leaving for our vacation
Today, august 20th, was my last day at work. Friday we are leaving for a short vacation in the Netherlands, We are looking forward to seeing everyone back home again.
At work I cleaned up all my stuf, gave all binders and CD's with data to my supervisor. I took myself out for lunch at lazy's and had a very good sandwich, salad and smoothy. I will try to find new work after the vacation but I have decided I don't want to work full-time anymore, more something like 4 days a week. If I can not find part-time work at the university I will do voluntary work, but of course I need something to do on a regular basis.

Bye, Liesbeth.

Tuesday, August 19, 2008

Stom, stommer, stomst / Stupidities


Enkele persoonlijke waarnemingen en ervaringen met stomzinnigheden.

1) De Calgary politie die het nodig vindt om fietsers die te hard(!) fietsen te bekeuren en/of te waarschuwen.

2) De Chinese authoriteiten die een 7-jarig meisje met prachtig stem niet reprensentatief, d.i. mooi, vinden en daarom een wel represenatief meisje haar stem laten nasynchroniseren.

3) Je geweldige vrouw is zo goed om alle voorbereidingen voor een campeerweekend te doen en jouw enige taak is het om de campeerspullen in de auto te laden. Na meer dan 200 km kom je er echter achter dat je de tent niet hebt meegenomen....


Some personal observations and experiences with stupidity.

1) Calgary bylaw officers ticketing and giving out warnings to bicyclists who are speeding.

2) Having a 7 year old lip-sync to the voice of another not-pretty-enough-according-to-Chinese-authorities-to-represent-China girl at the opening ceremony of the Olympics.

3) Having your wife be so great that she does all the work in preparing to go camping for the weekend and your sole task is to load the car and then more than 200 km into your drive finding out that you did not pack the tent....

 
Schrijf gerust een commentaartje... Feel free to add a comment...